Πότε χρειάζομαι άδεια λειτουργίας επιχείρησης;
Άδεια λειτουργίας χρειάζομαι όταν ιδρύω μια επιχείρηση και πρέπει να εγκριθεί από την πολιτεία, σύμφωνα με την αντίστοιχη του επαγγέλματος νομοθεσία, η κτιριακή μου εγκατάσταση, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για την υποδομή που χρειάζομαι (εστιατόρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιατρεία κλπ).

Από που εκδίδω άδεια λειτουργίας;
Η έκδοση άδειας λειτουργίας για μια επιχείρηση, συνήθως εκδίδεται από τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες που ορίζει ο νόμος, όπου θα εδρεύει το ακίνητο ή τον Δήμο της περιοχής.

Τι χρειάζομαι τον πολιτικό μηχανικό για την έκδοση άδειας;
Η έκδοση άδειας λειτουργίας απαιτεί την έγκριση καταλληλότητας του κτιρίου, ώστε να στεγαστεί ο επαγγελματικός χώρος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζουν οι διατάξεις του νόμου για το συγκεκριμένο επάγγελμα.
Επειδή η διαδικασία της άδειας είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία που εμπίπτει στα νομικά ίδρυσης της εταιρίας, συνήθως ο ιδιοκτήτης μαζεύει το έγγραφο αποδεικτικό υλικό που απαιτείται και αναλαμβάνει την διαδικασία έκδοσης ο λογιστής.

Για να εκδώσω άδεια λειτουργίας επιχείρησης πρέπει να ενοικιάσω πρώτα το κτίριο;
Δεν πρέπει να ενοικιαστεί το κτίριο, αν δεν κάνει την μελέτη ο πολιτικός μηχανικός, για να ελεγχθεί αν πληροί ο χώρος τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.
Αν το κτίριο αποδειχθεί ακατάλληλο ή εντοπιστούν επιμέρους στοιχεία της οικοδομής που δεν μπορούν να επισκευαστούν ή χρειάζονται μεγάλο κόστος, όπως σκάλες με σωστές διαστάσεις, διαρρύθμιση εσωτερικών χώρων, φυσικός φωτισμός, αυλισμός κι εξωτερικοί χώροι, πόρτες, οροφές, ασφάλεια κλπ, θα έχετε μεγάλη χρηματική απώλεια και φυσικά χρονική καθυστέρηση στην ίδρυση και λειτουργία της επιχείρησης.

Θα πληρώσω τον μηχανικό για όλα τα κτίρια που θα ελέγξει;
Ο έλεγχος καταλληλότητας γίνεται από εμάς δωρεάν σε όποια κτίρια επιλέξετε κι αφού βρεθεί το κατάλληλο, ξεκινάμε την διαδικασία μελέτης και έκδοσης των απαραίτητων για την περίπτωση δικαιολογητικών, ώστε να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας.