Ενεργειακή Ανακαίνιση – Ενεργειακή Αναβάθμιση είναι η μελέτη για εξοικονόμηση ενέργειας και κατά συνέπεια περιβαλλοντική προστασία που μπορεί να επιτευχθεί με ποικίλους τρόπους, όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση κτιρίου (εξωτερικοί τοίχοι, εσωτερικοί, στέγη), αναβάθμιση συστήματος απόδοσης και υψηλής κατανάλωσης κλπ, ώστε να εκδοθεί ενεργειακό πιστοποιητικό το οποίο είναι πλέον υποχρεωτικό και κατατάσσει το ακίνητο σε ενεργειακή κατηγορία.