Κατάταξη ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ

Κατάταξη ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ

Αναλαμβάνουμε την επιθεώρηση για την κατάταξη ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ σε συγκεκριμένη κατηγόρια αστεριών/ κλειδιών.Αρμόδιος φορέας για την έκδοση πιστοποιητικών κατάταξης των ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ, σύμφωνα με το ΦΕΚ 14/Β/12-1-2015, είναι…